Ubezpieczenia transportowe CARGO wg. ICC

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia transportowe CARGO wg. ICC

O szkoleniu

Cel szkolenia "Ubezpieczenia transportowe CARGO wg. ICC"

Ubezpieczenia transportowe są bardzo ważne w obecnych realiach gospodarczych. Wprowadzenie nowych, zmienionych formuł INCOTERMS 2020 wymaga dostosowania zakresu ubezpieczenia CARGO wg. warunków ICC (nstitut Cargo Clauses). Morska geneza ubezpieczenia CARGO sprawia, że rozwiązania przyjęte w ICC nie zawsze są zrozumiałe dla klienta a nawet dla pośrednika, co wymaga szerszego i głębszego spojrzenia. Problemami CARGO zajmiemy się na proponowanym szkoleniu, które ma charakter praktyczny i opiera się głównie na analizie przypadków mających miejsce w rzeczywistości.

Program szkolenia

1. Podmioty uczestniczące w transporcie: przewoźnik, spedytor, nadawca odbiorca, inne podmioty
2. Koncepcja Overlapping Insurance - kompleksowe ubezpieczenie ładunku
3. Specyfika podmiotowa ubezpieczenia cargo, prawo oraz sąd właściwy
4. Reguły INCOTERMS i konsekwencje ich zastosowania na ubezpieczenie CARGO
5. Redakcja INOTERMS 2020 i jej wpływ na ubezpieczenia (nowe formuły CIP, CIF)
6. Ubezpieczenia morskie CARGO i ich wpływ na inne rodzaje transportu
7. Geneza systemu Institut Cargo Clauses
8. Zakres ubezpieczenia według Institut Cargo Clauses – A,B,C
9. Wykładnia i rozumienie ryzyk objętych ubezpieczeniem, najnowsze zmiany systemu ICC
10. Rozszerzenia o klauzule specjalne i branżowe
11. CARGO lotnicze - ważniejsze podobieństwa i odrębności
12. Wyłączenia odpowiedzialności w Institut Cargo Clauses – A,B,C
13. Zakres czasowy ubezpieczenia i klauzule specjalne
14. Oferta CARGO na polskim rynku - proponowany zakres
15. Wyłączenia odpowiedzialności w krajowych warunkach CARGO
16. Systemy umowne (polisowe) i zawarcia ubezpieczenia CARGO
17. Różnice zakresowe OCP i CARGO

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY