Szkody komunikacyjne – aktualne problemy, zmiany i tendencje rozwojowe

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkody komunikacyjne – aktualne problemy, zmiany i tendencje rozwojowe

Program szkolenia

W szkoleniu zajmiemy się między innymi:

1. Konsekwencjami wyroku TSUE z dnia 28 listopada 2017 r.  (praca a ruch pojazdu)

2. Konsekwencjami uchwały SN z dnia 24 sierpnia 2017 r. dot. kosztu pojazdów zastępczych

3. Zmianami  w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 14a, w związku z art. 13 ust 4), i ich możliwym wykorzystaniem do szkód z OC w Gefion i podobnych zasady nadrzędnej właściwości UFG

4. Warunkom wypłaty przez UFG odszkodowania za szkody na mieniu w przypadku nieustalenia sprawcy zdarzenia

5. Procedurą likwidacji szkód z  elementem zagranicznym (właściwość PBUK,  reprezentanta ds. Roszczeń)

6. Zmianami w podstawie regresowej w przypadku zbiegnięcia z miejsca zdarzenia oraz dziedziczenia roszczeń regresowych

7. Procedurą reklamacyjną (rzecznikowską) i mediacyjna  (rzecznikowską i KNF-owską)

8. Wątpliwościami związanymi ze stosowaniem niektórych wytycznych  KNF dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych (np.: sprzedaż pojazdu a rozliczenie kosztorysowe, utrata wartości rynkowej pojazdu)

9. Problemem zwrotu kosztu opinii rzeczoznawców i kosztów pracy kancelarii odszkodowawczej w fazie przed-sądowej

10. Problemem uznania przez ubezpieczyciela kosztorysu wg. cen ASO, potraceniami z tytułu rabatów

11. Projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

I wieloma innymi aktualnymi problemami rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY