OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Program szkolenia

Poniższe zagadnienia stanowią tylko zarys tematu. Na Państwa życzenie, po zapoznaniu się z Państwa potrzebami, zaproponujemy szczegółowy program.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

1. Zasady ogólne

2. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

4. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY