Międzynarodowe szkody komunikacyjne

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Międzynarodowe szkody komunikacyjne

O szkoleniu

Adresaci szkolenia:

 • kierowcy przygotowywani do zawodu
 • pracownicy firm spedycyjnych i transportowych
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi obsługujący tego rodzaju podmioty gospodarcze

Program szkolenia

1. Uwagi o zarzadzaniu ryzykiem międzynarodowych szkód komunikacyjnych

 • Pojęcie szkody komunikacyjnej (pojazd, ładunek, odpowiedzialność cywilna, inne)
 • Problem prawa właściwego i sądu właściwego dla danego zdarzenia
 • Odrębności krajowe w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Dyrektywy komunikacyjne i systemy konwencyjne

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

 • Przesłanki zaistnienia odpowiedzialności cywilnej
 • Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
 • Wyłączenia i ograniczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
 • Obowiązki w razie zaistnienia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza
 • Likwidacja szkód z OC posiadacza pojazdu

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

 • Trudności z rozgraniczeniem czynności przewoźnika, spedytora i innych uczestników przewozu
 • Ograniczenia odpowiedzialności w systemie konwencyjnym i krajowym
 • Procedura szkodowa w systemie konwencyjnym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • Istotne ograniczenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli
 • Praktyka likwidacji szkód ubezpieczeniowych z ubezpieczeń transportowych

4. Inne ubezpieczenia występujące w transporcie międzynarodowym

 • Ubezpieczenie cargo ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • System ICC (Institute Cargo Clauses)
 • Ubezpieczenie auto casco i assistance w transporcie międzynarodowym
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY